Besiktning

Kontakta oss


Besiktning

Anders Björk

anders@ekstrombyggteknik.se

mobil: 070-1090230


Pär Ekström

par@ekstrombyggteknik.se

mobil: 073-7319730


Juridik

Ingvar Gräns

Jur. Kand.

ingvar@ekstrombyggteknik.se

mobil: 076-2487301


Välkomna med er förfrågan!

Våra besiktningsmän är godkända av SBR.  

"Besiktningsman SBR" är en kvalitetesstämpel, att arbetet utförs av en professionell yrkesman. Du hittar oss i SBR:s förteckning över godkända besiktningsmän.

 


Varför egen husbesiktning innan köp?

Många mäklare erbjuder färdigbesiktade hus. Men för att du som köpare ska kunna häva ditt husköp, alternativt be om kompensation för upptäckt av fukt och mögel eller andra byggtekniska felaktigheter, så underlättar det att du har anlitat en egen, oberoende besiktningsman. Vi på Ekström Byggteknik gör en opartisk bedömning av husets byggtekniska skick och du slipper obehagliga överraskningar efter ditt köp. Vår ambition är att du efter en överlåtelsebesiktning ska känna dig trygg med ditt beslut, oberoende hur du väljer att gå vidare med husaffären.

 

Enligt svensk lag har köparen undersökningsplikt

Vi är din besiktningsman för en oberoende överlåtelsebesiktning

-Vi vill att du ska få det mäklaren och säljaren lovar!

 

Våra tjänster

- Husbesiktning

Ekström Byggteknik AB erbjuder överlåtelsebesiktning av villor, radhus, sommarstugor samt övrig besiktning av kommersiella fastigheter såsom industri, kontor och handel runt om Göteborg. Besiktningen görs av kvalificerad besiktningsman, godkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund- SBR.

"Besiktningsman SBR" är en kvalitetesstämpel, att arbetet utförs av en professionell yrkesman.

 

- Besiktning och värdering

Vi utför värdering av fastigheter vilken utöver värdering enligt ortsprismetoden eller motsvarande även baseras på resultat från fastighetsbesiktning.

 

-Fuktutredning och fuktmätning

 

Vi utför fuktutredningar åt privatpersoner och åt kommersiella förvaltVad är en överlåtelsebesiktning?

Det finns ett lagkrav på undersökningsplikt som köparen har enligt Jordabalken kapitel 4 § 19. Om du efter tillträdet till din nya fastighet upptäcker felaktigheter du borde ha upptäckt vid en noggrannare undersökning så är säljaren inte ansvarig. För en privatperson kan det vara svårt att se och bedöma byggtekniska felaktigheter. Då är det bra att istället låta en yrkeskunnig låta besiktiga huset. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Tillsammans med säljaren och köparen går vi igenom aktuella handlingar, så som ritningar, renoveringar etc, innan vår besiktningsman går igenom husets byggtekniska status: både utvändigt och invändigt, samt besiktningsbar vind och källare. Slutligen går vi tillsammans igenom det skriftliga protokollet där du kan ställa frågor. Har du ytterligare frågor efter överlåtelsebesiktningen är du välkommen att ringa och rådfråga din besiktningsman. En överlåtelsebesiktning tar normalt mellan 2 och 3 timmar.


Välkomna!
Ekström Byggteknik AB Styrmansgatan 16A, 414 58 Göteborg  Organisationsnummer: 559002-3114

SBR-anslutna och ansvarsförsäkrade via Länsförsäkringar