Besiktningsman Göteborg

SBR-anslutna och ansvarsförsäkrade via Länsförsäkringar

Kontakta oss


Besiktning

Anders Björk

anders@ekstrombyggteknik.se

mobil: 070-1090230


Pär Ekström

par@ekstrombyggteknik.se

mobil: 073-7319730


Juridik

Ingvar Gräns

Jur. Kand.

ingvar@ekstrombyggteknik.se

mobil: 076-2487301


Välkomna med er förfrågan!

Behöver du en godkänd besiktningsman för köp av hus, eller behöver du hjälp med byggtekniska frågor?

Vi är ett företag som erbjuder husbesiktning, KA (kontrollansvarig) och juridiska tjänster.


Vi har av SBR godkända besiktningsmän och besiktigar villor för privatpersoner samt kommersiella fastigheter så som industri, kontor och handel.

Vi erbjuder även KA (kontrollansvarig enligt PBL) och konsulttjänster för byggtekniska frågor, så som renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

Vår jurist hjälper dig bland annat med att hantera tvister med hantverkare eller förebyggandet av detta.


Besiktningen görs av kvalificerad besiktningsman, godkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund- SBR.


 

 

Våra besiktningsmän SBR

 

Pär Ekström

Pär är är civilingenjör med examen från Chalmers 1996. Han driver idag Ekström Byggteknik AB, som startades  av hans far, 1989 i Helsingborg.

Pär är även certifierad KA, 7647, kontrollansvarig enligt PBL.


Anders Björk

Anders är byggnadsingenjör / civilingenjör och har fuktproblematik som specialområde.

Han har även utvecklat programvara

för fuktberäkningar.
Välkomna!
Ekström Byggteknik AB Styrmansgatan 16A, 414 58 Göteborg  Organisationsnummer: 559002-3114