Byggledning för ditt byggprojekt

Byggadministration

Stöd från start till slut
På Ekström Byggteknik AB förstår vi komplexiteten i byggprojekt. Vår tjänst inom byggadministration innebär att vi stöttar fastighetsägare genom hela processen – från att ta fram kontrakt med entreprenörer till att hantera oväntade händelser under byggprojektets gång. Vår omfattande erfarenhet säkerställer att allt från kontraktsskrivning till projektavslut hanteras professionellt och effektivt.

Hantering av ändringar och oväntade utmaningar

ÄTA (Ändringar, Tillkommande och Avgående arbeten)
Vi är experter på att hantera ÄTA-situationer där oförutsedda förändringar, som dräneringsbehov, fönsterplaceringar eller andra oplanerade arbeten, uppkommer. Vår roll innebär att se till att alla parter är överens om kvalitet, omfattning, pris och hur dessa förändringar påverkar tidplanen.

Regelbundna och effektiva byggmöten

Optimerad kommunikation och konfliktlösning
Genom att hålla i regelbundna byggmöten skapar vi en strukturerad plattform för kommunikation och uppföljning. Som en neutral tredje part i dessa möten minskar vi risken för missförstånd och konflikter, och främjar ett smidigt projektgenomförande.

Uppföljning och ansvarstagande

Uppföljning av tidplan och externa ansvar
Under byggmötet följer vi noggrant upp projektets tidplan och ser till att alla ansvar gentemot externa parter, såsom arbetsmiljö och myndighetsbeslut, hanteras korrekt. Vår expertis garanterar att ditt projekt inte bara uppfyller interna mål, utan också externa krav och förordningar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå