Din expertpartner för sakkunnigutlåtanden inom bygg och fastighet

Expertutlåtanden vid byggtekniska tvister

Objektiva och professionella utlåtanden
På Ekström Byggteknik AB är vi ofta anlitade för att ge utlåtanden i byggtekniska frågor, speciellt i situationer som innebär tvister. Vare sig det gäller ett hus som sålts med dolda fel eller en entreprenör som inte fått betalt för sitt arbete, kan vi erbjuda sakkunnigutlåtanden. Våra expertutlåtanden är värdefulla i att klargöra fakta och bidra till en rättvis lösning i rättsliga sammanhang. Uppdragen utförs ofta i samarbete med ditt juridiska ombud. Genom att arbeta tillsammans kan vi erbjuda en omfattande service som täcker både de tekniska och juridiska aspekterna av ditt ärende.

Vittnesmål i domstol

Kvalificerad expertis vid rättsliga förfaranden
Vi står också redo att vittna i domstol om det krävs. Våra utlåtanden och vittnesmål baseras på vår djupa kunskap och erfarenhet inom byggteknik, vilket ger en solid grund för att underbygga fakta i juridiska sammanhang.

Tekniska utlåtanden för försäkringsärenden

Hjälp vid skadeanmälningar
Förutom rättsliga tvister, erbjuder vi också tjänster för att ge tekniska utlåtanden vid skadeanmälan till försäkringsbolag. Vår expertis underlättar processen att förstå och dokumentera skadans omfattning, vilket är avgörande för en smidig hantering av försäkringsärenden.

Rådgivning vid rivning av icke bärande väggar

Dokument till kommunen och styrelser i bostadsrättsföreningar
Vi på Ekström Byggteknik AB tillhandahåller även utlåtanden vid rivning av icke bärande väggar. Denna tjänst krävs för att säkerställa att sådana ändringar görs korrekt och säkert, utan att påverka byggnadens struktur.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå