Byggprovning och kvalitetskontroll

Täthetsprovning av hus

På Ekström Byggteknik AB erbjuder vi täthetsprovning av hus för att säkerställa dess hållbarhet och skydd mot väder och vind. Denna tjänst är avgörande för att upptäcka och åtgärda potentiella problem som kan påverka husets energiförbrukning och komfort.

Fuktmätning i träkonstruktioner

Förebyggande av fuktrelaterade problem
Vår fuktmätning i träkonstruktioner är en viktig tjänst för att förebygga mögel och rötskador. Genom att tidigt upptäcka och åtgärda fukt kan vi hjälpa till att skydda både din byggnad och din hälsa.

Mätning av planhet på väggar och golv

Med vår mätningstjänst för planhet på väggar och golv säkerställer vi att dina ytor är jämna och uppfyller alla tekniska krav. Denna tjänst är avgörande för estetiska och praktiska aspekter av byggnadskonstruktion.

Mätning av fogsprång

Precision och kvalitet i varje fog
Mätning av fogsprång är en annan specialisttjänst vi erbjuder. Genom noggrann mätning säkerställer vi att fogarna i din byggnad är korrekt utförda, vilket underlättar kommunikationen med din kakelsättare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå