Din expert inom entreprenadbesiktningar för alla typer av byggprojekt

Omfattande entreprenadbesiktningar

Detaljerad granskning för varje byggfas
På Ekström Byggteknik AB genomför vi entreprenadbesiktningar för alla typer av byggprojekt. För mindre nybyggnationer och renoveringar utför vi besiktningar med en kvalificerad besiktningsman. För större projekt som inkluderar centrala ventilationssystem, avancerade elsystem, larm och tillträdessystem, använder vi en besiktningsgrupp. Vi involverar biträdande besiktningsmän med specialkompetens inom el, ventilation, grönytor med mera för att säkerställa att alla aspekter av ditt bygge granskas noggrant. För just ditt byggprojekt erbjuder vi gärna en skräddarsydd offert.

Vad innebär en slutbesiktning?

En granskning vid projektets avslut
En slutbesiktning är en avgörande del i processen när du har genomfört en nybyggnation eller omfattande renovering med en eller flera entreprenörer. Våra opartiska besiktningsmän inspekterar ditt byggprojekt för att säkerställa att arbetet är utfört enligt avtal, att kvaliteten uppfyller fackmässig standard och att du som kund får det du betalar för. Vid en godkänd slutbesiktning övergår ansvaret till dig som beställare, garantitiderna börjar löpa, och entreprenören kan skicka sin slutfaktura.

Entreprenadbesiktningar - mer än slutbesiktningar

Ett urval av besiktningstjänster för ditt bygge
Inom byggbranschen omfattar termen ”entreprenadbesiktning” flera typer av besiktningar som kan vara nödvändiga under olika skeden av ett byggprojekt. Vi erbjuder en rad tjänster inklusive förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, §59-besiktning (även känd som 2-årsbesiktning), garantibesiktning, statusbesiktning, särskild besiktning och överbesiktning.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå