Vi är din certifierade expert inom kontrollansvar enligt Plan- och bygglagen

Certifierad kontrollansvarig för ditt byggprojekt

Garanti för kvalitet och överensstämmelse med PBL
Hos Ekström Byggteknik AB förstår vi komplexiteten i bygglagstiftningen. Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL med certifikatnummer 7647 K, erbjuder vi expertis och guidning genom alla byggprocessens stadier. Vår expert Pär Ekström finns med på SBR:s lista över certifierade kontrollansvariga, vilket försäkrar dig om en tjänst som är både pålitlig och överensstämmande med alla lagkrav.

Prissättning

Tydliga kostnader för alla projekt
Vi erbjuder en konkurrenskraftig prissättning för våra tjänster. För kontrollansvariga uppdrag för enfamiljshus i Göteborg är vår taxa 22 500 kr inklusive moms, med delbetalning vid projektets start- och slutbesked För kommersiella fastigheter och projekt på andra orter lämnar vi gärna en skräddarsydd offert. För mindre projekt, som om- och tillbyggnader, tillämpar vi samma prisstruktur som för enfamiljshus.

Omfattande tjänster som kontrollansvarig

Fullt stöd genom hela byggprocessen
Som din kontrollansvarig enligt PBL, är vår uppgift att:

  • Bistå i framtagandet av en detaljerad kontrollplan.
  • Övervaka att kontrollplanen och relevanta bestämmelser följs.
  • Informera dig och vid behov myndigheterna om eventuella avvikelser.
  • Deltaga vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera byggplatsbesök och relevanta iakttagelser för projektets utvärdering.
  • Ge ett professionellt utlåtande som underlag för slutbesked.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå